Detailleren, oog voor detail

Een goede detailtekening waar over de maakbaarheid, maatvoering en diverse toleranties is nagedacht staat garant voor een goed- en kosten efficiënt product.

Wij vinden dat u op basis van onze tekening waar ter wereld ook moet kunnen produceren. Wij kunnen ook uw bestaande tekeningen controleren op deze mogelijkheid waarbij met name opbouw van de maatvoering en toleranties veel aandacht krijgen. Hiermee voorkomt u een hoop gezeur als u besluit om producten niet meet zelf te produceren.

In de detailleringsfase vertalenonze engineers de 3d modellen naar werktekeningen, stuklijsten, snij-files en bijbehorende documenten.

Mocht u gebruik maken van proces data management (PDM) dan kunnen wij middels een VPN verbinding ook zorgen voor de juiste registratie van de data.