NEN 4400-1

Wij zijn NEN 4400-1 gecertificeerd. Via een jaarlijkse audit worden wij gecontroleerd op het naleven van alle regels aangaande administratie en het voldoen van sociale en fiscale verplichtingen. Dat geeft u een financiële zekerheid inzake de ketenaansprakelijkheid.

Download het certificaat hier.